Chott El-Jerid salt lake. May 18, 2009. CLOSE Home © P. van de Haar, Eindhoven, Netherlands