Waterfall at Tamerza. May 16, 2009. CLOSE Home © P. van de Haar, Eindhoven, Netherlands